Senior Business Analist Breda

Senior Business Analist Breda

Als je een vacature zoek als Business Analist in Breda dan wil Schaub recruitent jou graag helpen. Vooral in Breda bestaan vele vacatures voor de Senior Business Analist. De Senior Business Analist staat centraal in de organisatie. Deze analisten functie biedt uitgebreide kennis op verschillende gebieden. Bovendien is de Senior Business Analist een persoon met prima sociale vaardigheden om  de business en de ICT met elkaar te verbinden.

Welke taken neemt de Senior Business Analist voor zijn rekening?

De Senior Business Analist richt zich op het manifest maken, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar intelligente oplossingen. Daaropvolgend neemt de Senior Business Analist de implementatie van het veranderingsproject voor zijn rekening. ICT wordt daarbij regelmatig toegepast. De  Senior Business Analist vormt de brug tussen managers, afdelingen en staf en houdt rekening met vele optieken van de bedrijfsvoering. Tenslotte dienst de Senior Business Analist te zorgen voor de organisatorische embedding van het nieuwe project. Als werkers de nieuwe werkomgeving accepteren is een beter rendement te verwachten.

Wat moet de Senior Business Analist allemaal kunnen?

De analyse van bedrijfsprocessen vraagt om vaardigheden op diverse gebieden. Allereerst worden de eisen en wensen geïnventariseerd. Bedrijfsprocessen worden opnieuw vorm gegeven. Conform een structuur die voor langere tijd steun kan geven. Tenslotte zal het geheel financieel moeten kloppen. Met een zuivere projectmethodiek waarin een Business Case wordt opgesteld wordt een fundament gelegd. Bij de oplevering en afronding van het project zal de Business case duidelijk gaan maken of doelstelling voldoende behaald zijn.

Heb je meer vragen over de vacature van Senior Business Analist Breda? Neem dan contact op met Schaub recruitment. Telefoneren kan op 073-6872424. Of stuur een e-mail naar info@schaubrecruitment.nl.

Schaub recruitment is een recruitmentorganisatie gericht op carrières in de Supply Chain Management, Logistics, Operations Management, Sales & Marketing en Customer Services.