Business Controller Utrecht

Business Controller Utrecht

Zoek je een baan als Business Controller in Utrecht? Dan kan Schaub recruitment jou goed ondersteunen. Wij vervullen veelvuldig vacatures voor de Business Controller in Utrecht.

Utrecht ligt centraal in Nederland en is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. Al voor de middeleeuwen was Utrecht een aantrekkelijke stad en een belangrijke bestuurlijke- en ontmoetingsplaats. In de moderne tijd zijn nog steeds veel bedrijven actief in Utrecht en bieden veel mensen werk en carrière. Een specifieke job is die van de Business Controller in Utrecht.

Een business controller is een professional die de directie aanstuurt gebaseerd om de financiële uitgangspunten van de onderneming. Met zijn adviezen worden tactische en strategische beslissingen genomen en wordt de beste structuur (slagorde) van het bedrijf ingenomen. In het algemeen kan de business control het best worden omschreven als de sourcing om doelen en ambities van een bedrijf na te kunnen streven, waarbij in het oog worden gehouden: complexe markten, beperkt  betrouwbare stakeholders alsmede oorzaak en gevolg effecten die nooit evenwichtig blijken.

Wat zijn de taken van de Business Controller? Terwijl het management verantwoordelijk is voor de doelstellingen is de Business Controller actief met systemen, processen en info om de ambities, visies en doelen te realiseren.

Volgens een onderzoek van Schaub recruitment omvatten de taken:

  • Transformatie van de doelen naar evenwichtige Kritieke Prestatie Indicatoren.
  • Realisatie  van voorspellingen en aanbevelingen.
  • Ontdekken van afwijkingen op de forecast.
  • Realisatie van diverse rapportages.
  • Opstellen van businesscases voor de motivatie van investeringen.
  • Het doorrekenen van kostprijzen.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor de planning-en-control cyclus.
  • Aansturen van optimalisaties in de financiële processen.
  • Maken van bedrijfskundige scenario’s.
  • Aanspreekpunt voor de externe accountant en bancaire instellingen.

Voor de Business Controller wordt doorgaans een HBO en/of WO diploma vereist. Aanvullend wordt relevante ervaring gevraagd. Opleidingen voor de business controller zijn onder andere Economie, bedrijfskunde, Accountancy, Strategic Management of Business Operations.

Schaub recruitment is je graag van dienst met het beantwoorden van jouw vragen. Wil je de volgende stap nemen bel ons dan op 073-6872424 of stuur een email naar info@schaubrecruitment.nl