Disclaimer

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaub recruitment., materiaal dat zich op de Schaub recruitment websites bevindt, of dat op een met de Schaub recruitment websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.