Projectmanager Zorg Den Bosch

Projectmanager Zorg Den Bosch

Ben jij een projectmanager met ervaring? Wil je werken bij instellingen in heel Nederland? Ben je toevallig op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op de website www.schaubrecruitment.nl vind je veel vacatures op projectmanagement gebied. Schaub recruitment is een bemiddelaar van vacatures in het Zorgdomein. Op dit moment zijn vacatures vacant voor Projectmanager, ICT Consultant en Manager Zorg.

De Projectmanager Zorg in Den Bosch neemt veel belangrijke zaken voor zijn rekening. Allereerst is hij betrokken bij de project initiatie en de businesscase. Vervolgens is hij actief met de scoping en begeleiding van de projecten. De uitdaging voor de Projectleider is om met de beperkingen van tijd, geld en kwaliteitseisen om te gaan. Daarbij kunnen de projecten tal van complexe factoren bevatten die alle adequaat geadresseerd dienen te worden. In enkele situaties kan het project zo groot en moeilijk worden dat budgetten ongewoon groot worden en het financiële beheer de hoofdmoot wordt. De projecten van de Projectmanager Zorg in Den Bosch kunnen bij een ziekenhuis plaatsvinden, maar eveneens bij de diverse zorginstellingen in de omgeving. De aard van de projecten betreffen regelmatig de  bouw, de installaties , maar nog vaker de ICT van het zorgproces.

Wat doet de Projectmanager Zorg Den Bosch nou de hele dag?

 • Hij neemt de project aan van de opdrachtgever
 • Hij stelt de scope, het budget en de tijdlijn vast
 • Hij is betrokken bij de projectplanning en de deelprojecten
 • Hij ondersteunt de onderaannemers
 • Hij stelt de Service Level Agreements (SLA) op
 • Hij is dagelijks betrokken bij de uitvoering
 • Hij controleert de naleving van de plannen en de realisatie door de onderaannemers
 • Hij zorgt voor de financiële verantwoording
 • Hij leidt het teamoverleg
 • Hij plant de resources
 • Hij voorziet mogelijke verstoringen
 • Hij is verantwoordelijk voor de definitieve oplevering van het project

Ga snel in gesprek met Schaub recruitment over jouw mogelijkheden als Projectmanager Zorg in Den Bosch. Bel snel met Schaub recruitment op 073-6872424.