Data Analyst Tilburg

Vacature Data Analyst Tilburg

Wat doen Data Analysten in Tilburg?

Vroeger was Tilburg een samenhang van kleine gemeenschappen. Door de textiel en transport is Tilburg pas echt groot geworden. Schaub recruitment heeft ervaren dat Tilburg een grote Logistieke functie heeft. Zowel nationaal en internationaal. Data analyse om de ontwikkelingen de goede weg te wijzen blijken onontbeerlijk. Schaub recruitment vertelt meer over het leven van de Data Analyst.

Wat doet Data Analyst in Tilburg? De Data Analyst in Tilburg verwerkt ongedefinieerde data tot begrijpelijke informatie. Met data bedoelt Schaub recruitment hoge bergen met gegevens. Deze grote hoeveelheden moeten in Tilburg worden verwerkt. Later vindt Schaub recruitment is er sprake van informatie. Naar de mening van Schaub recruitment  kan data als informatie beschouwd worden indien er een waarde voor de lezer is.

Bij wat voor bedrijven werken data analisten in Tilburg?

Veel bedrijven in Tilburg hebben te maken met grote hoeveelheden data. Al deze Tilburgse data moet worden verwerkt tot informatie. Vanwege de verschillende aard van de werkgebieden zijn evenzoveel bedrijven betrokken bij dit thema. Data analisten zijn in dienst bij ondernemingen in de ICT, Overheid, Provincie, Gemeente, banken en verzekeringen, bouw en projectorganisaties in Tilburg

Er wordt veel gevraagd van de sociale talenten van data analisten. Samenwerken met professionals zoals managers, BI specialisten, sales & marketing, ict , database beheerders, SEO specialisten en directie komen veel voor.

Jouw ambitie is Data Analyst?

Een goede opleiding is belangrijk om data analist te kunnen worden. Beta opleidingen zoals  wiskunde en econometrie zijn een voorbeeld. Andere mogelijkheden zijn:

  • Econometrie
  • Wiskunde
  • ICT of Economie

Daarnaast hebben data analisten vaak al ervaring met SPSS en SAS. Zijn ze goed bekend met statistische vakken. Daarom komen regelmatig ook studenten Psychology en Sociology tot de conclusie dat het vakgebied van de data analyse hen past. Andere belangrijke software die wordt gebruikt bij de data analyse zijn Excel en Qlikview. In sommige gevallen Tableau. Met de ervaring van SQL om databases te kunnen benaderen zijn de vaardigheden van de data analist helemaal compleet.

Wil je meer weten over de positie van Data Analist in Tilburg? De consultants van Schaub recruitment helpen je graag. Bel hen op 073-6872424. Of stuur je email naar info@schaubrecruitment.nl