Medewerker Marktonderzoek Tilburg

Vacature Medewerker Marktonderzoek Tilburg

Marktonderzoek heeft in Tilburg aan betekenis gewonnen.  Volgens Schaub recruitment zal de informatie uit het marktonderzoek worden ingezet voor bedrijfsbeleid en promotie. De bedrijven in Tilburg gebruiken het marktonderzoek voor verschillende doeleinden en zijn steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.

Uit interviews door Schaub recruitment blijken in Tilburg de directies zeer belangstellend naar de trends die zich lokaal, nationaal en buiten de landsgrenzen voordoen te kijken. Zij willen voortdurend op de hoogte zijn van de laatste marktontwikkelingen.

Ook neemt de behoeft in de regio van Tilburg toe bij de bedrijven om verder te investeren in nieuwe ideeën. Voortgezet marktonderzoek moet daarbij helpen om gegevens te verzamelen, te analyseren en ontdekken welke creatieve zaken verder kunnen worden opgepakt.

Een andere conclusie die Schaub recruitment trok uit de interviews is dat in Tilburg de expliciete wens bestond om te onderzoeken of de return op investeringen in het marktonderzoek werden gehaald. Zorgen de extra euro’s die worden uitgegeven aan marktonderzoek projecten wel voor een voldoende conversie naar de vooraf geformuleerde ondernemingsdoelstellingen?

Het marktonderzoek in Tilburg kan volgens Schaub recruitment op diverse wijze worden opgezet. Allereerst zal de marketeer een onderzoek moeten starten om het project te initiëren. Daarbij volgt een oriëntatie om de uitdaging beter af te kaderen. De omgeving, de features, de drijfveren, de beoogde doelstellingen, de aanwezige visies, de belangen worden in kaart gebracht. Veel van dit werk wordt al op het kantoor van de marktonderzoeker uitgevoerd.  Aanvullend kunnen alvast met een aantal stakeholder interviews worden gepland die richting kunnen geven aan het onderzoek.

Opvolgend worden al vroegtijdig de marktgegevens gedefinieerd in de specifieke geografie van Tilburg. De toepassingen van de marketing P’s en hun mix worden uitgewerkt ter voorbereiding van het onderzoek. Zo vindt al vroegtijdig segmentatie plaats met de benoeming van de toepasbare variabelen.  In een volgend schrijven komt Schaub recruitment met een vervolg op de aanpak van het marktonderzoek.

Wil je werken in het marktonderzoek? Mail  naar info@schaubrecruitment.nl.