Medewerker Marktonderzoek Breda

Vacature Medewerker Marktonderzoek Breda

Naast de historische defensieve taak van Breda heeft de productiesector de laatste eeuw flink aan belang gewonnen. De stoommachine en later de elektriciteit maakte het in Breda mogelijk grote kwantiteiten te produceren. Schaub recruitment vertelt op deze plaats de ontwikkeling in Breda van een productie gestuurde economie naar een vraag gestuurde productie. Ook Breda ontkwam er niet aan zich beter te gaan oriënteren op de wensen van de klant in Breda. Niet in de minste plaats om winsten te behalen en de continuïteit in Breda te garanderen.

Meer over marktonderzoek

Marktonderzoek daarentegen richt zich op de marketing hulpmiddelen. Met welke tools kunnen de beste effecten worden bereikt bij de consument. Het gaat hier om de inzet van de 5 P’s. Schaub recruitment legt het graag nogmaals uit. Door te sleutelen aan de prijs, product, plaats, promotie en personeel kan het effect van de afzet worden vergroot. De ingewijden spreken dan vaak over de marketingmix en de inzet van de middelen. Mogelijke onderzoeken betreffen prijsonderzoek,  distributieonderzoek, productonderzoek en promotieonderzoek.

Functies marktonderzoek

Volgens Schaub recruitment begrijpen de ondernemingen in Breda steeds beter wat het belang is van Marktonderzoek. De verkregen info uit de onderzoeken ondersteunen in Breda effectief beleid en promotie. Diverse soorten van jobs worden door het Marktonderzoek gecreëerd. Het zijn de analisten die de data verzamelen en definiëren. De Database analisten vervolgens weten als geen ander de data te ordenen in een database. Terwijl de database eerder in technische zin is opgebouwd door de ICT beheerder. Zonder computer, software en technisch specialisten is marktonderzoek niet mogelijk. Op weer een hoger niveau staat de Strategic Insights Analist (SIA). Hij inventariseert de noodzakelijke onderzoeken bij de klant. De opdrachtgever finaliseert het onderzoek terwijl de SIA zorgt draagt voor de uitvoering aan bureauzijde.

Wil je meer weten welke jobs in het Marktonderzoek in de regio Breda voor jou van toepassing zijn? Schrijf dan een email naar info@schaubrecruitment.nl