International Purchaser Gorinchem

International Purchaser Gorinchem

Heb je ervaring met Purchasing en woon je in Gorinchem? Beschik je ook over een HBO diploma – aangevuld met een NEVI opleiding? Kijk dan meteen naar de vacatures van Schaub recruitment. Schaub recruitment is een recruitment organisatie met veel vacatures in purchasing, inkoop, logistiek en supply chain management.

Een International Purchaser Gorinchem is verantwoordelijk voor de inkoop, tactiek en strategie van goederen of diensten bij internationale leveranciers. De International Purchaser Gorinchem is belangrijk binnen de supply chain van de organisatie. De International Purchaser werkt daarom altijd nauw samen met zijn collega’s van logistiek.

De purchasing valt uiteen in drie deelgebieden namelijk de  de operationele, tactische en strategische taken:

De operationele purchaser plaatst vooral afroeporders. Hij leeft de contracten zo goed mogelijk na. Verzorgt de administratieve procesgang en de dagelijkse organisatie.

De tactische purchaser inventariseert de behoefte, de eisen en specificaties die nodig zijn binnen de organisatie. Hij communiceert veel met de leveranciers om de opdrachten duidelijk over te brengen.

De strategische purchaser selecteert leveranciers. Hij kwalificeert deze. Daarnaast onderhandelt hij over de contractvoorwaarden.

De Dagelijkse taken van de International Purchaser Gorinchem omvatten:

De Purchaser managt het purchasing beleid van de instelling. Het kan zowel over producten, halffabrikaten, basismaterialen of services gaan. Zijn taak behelst het vaststellen van de behoefte aan een product of service. Daarbij houdt de purchaser goed voeling met de markt. Mogelijk laat hij ook marktonderzoeken uitvoeren om de beste leveranciers met de beste oplossingen te selecteren. Bij de grotere bedrijven is het gebruikelijk om een aanbestedingsprocedure te initiëren. Daarmee ontvangt de purchaser offertes van vooraf geselecteerde partijen. Vervolgens kan de purchaser zijn waarde bewijzen door te onderhandelen over de contracten. De prijzen spelen hierbij altijd een grote rol!

Wil je meer weten over de vacature van International Purchaser Gorinchem? Bel dan met Schaub recruitment op 073-6872424.